Công Giáo Thế Giới ngày 02.3.2017Tin Công Giáo Thế Giới ngày 02.3.2017
Công giáo và Tin Lành Luther cùng cầu nguyện ở Bethlehem
ĐTC dâng lễ tro tại Vương cung Thánh đướng Thánh Sabina

0 nhận xét :