Giảng Hành Hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thứ Bảy 11/03/2017 – Lm Phaolô Ngô Văn Phi CSsRGiảng Hành Hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thứ Bảy 11/03/2017 – Lm Phaolô Ngô Văn Phi CSsR

0 nhận xét :