Giảng Hành Hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thứ Bảy 25/03/2017 – Lm Tôma Aquinô Phạm Phú Lộc CSsRGiảng Hành Hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thứ Bảy 25/03/2017 – Lm Tôma Aquinô Phạm Phú Lộc CSsR www.dcctvn.org
"Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, Thần trí tôi hớn hở mừng vui trong Thiên Chúa Đấng Cứu Độ tôi"

0 nhận xét :