Giảng Hành Hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thứ Bảy 25/03/2017 – Lm Tôma Aquinô Phạm Phú Lộc CSsRGiảng Hành Hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thứ Bảy 25/03/2017 – Lm Tôma Aquinô Phạm Phú Lộc CSsR www.dcctvn.org
"Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, Thần trí tôi hớn hở mừng vui trong Thiên Chúa Đấng Cứu Độ tôi"

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes