Gx.THÁI HÀ: TĨNH TÂM MÙA CHAY DÀNH CHO GIỚI TRẺ - Ngày 3 - Lm.Lưu Quang Bảo Vinh



THÁI HÀ: TĨNH TÂM MÙA CHAY DÀNH CHO GIỚI TRẺ
Thứ Năm ngày 18/03/2017)
Chủ đề: “HÃY Ở LẠI TRONG TÌNH THƯƠNG CỦA THẦY”
Cha Phaolo Lưu Quang Bảo Vinh, DCCT Sài Gòn

0 nhận xét :