Hài Kịch: Những Ước Mơ Nhỏ Nhoi - Hoài Linh, Chí Tài, Trường GiangHài Kịch: Những Ước Mơ Nhỏ Nhoi (Trường Giang) - Hoài Linh, Chí Tài, Trường Giang trong Paris By Night 120 Còn Chút Gì Để Nhớ. PBN 120 phát hành 21 tháng 12, 2016. Thuy Nga Productions.

0 nhận xét :