ĐIỂM HẸN GIÊ-SU THÁNG 3 - 2017 (GX. CÔNG LÝ)Chủ đề: Cầu nguyện cho gia đình
Giảng thuyết : Lm. Phao-lô Lưu Quang Bảo Vinh, DCCT.

0 nhận xét :