ĐIỂM HẸN GIÊ-SU THÁNG 3 - 2017 (GX. CÔNG LÝ)Chủ đề: Cầu nguyện cho gia đình
Giảng thuyết : Lm. Phao-lô Lưu Quang Bảo Vinh, DCCT.

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes