Lễ khánh thành Nhà thờ Fatima Bình TriệuNguồn: WGPSG - Vào lúc 9g00 ngày 25/3/2017 tại Thánh đường Fatima – Giáo xứ Bình triệu, Đức Tổng Giám mục Phaolô chủ tế Thánh lễ Khánh thành và Cung hiến Thánh đường Fatima - Bình triệu.

0 nhận xét :