Lễ Truyền Tin - Hành Hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thứ Bảy 25/03/2017Hành Hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thứ Bảy 25/03/2017 Lễ Truyền Tin
“Sứ thần vào nhà Trinh nữ và nói: Mừng vui lên hỡi đấng đầy ân sủng. Đức Chúa ở cùng Bà. Nghe lời chào ấy, Bà rất bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì” (Lc 1,28-29)

0 nhận xét :