LHS Thứ Bảy 04.03.2017: CHÚA ĐẾN ĐỂ KÊU GỌI NGƯỜI TỘI LỖILời Hằng Sống
Thứ Bảy 04.03.2017
Linh mục Giuse Nguyễn Văn Toản, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes