Lời Hằng Sống Chúa Nhật 19.03.2017: TA KHÁTLời Hằng Sống
Chúa Nhật 19.03.2017
Linh mục Phaolô Lê Xuân Lộc, DCCT

0 nhận xét :