Lời Hằng Sống Lễ Truyền Tin: MẸ ĐẦY ƠN PHÚC

Lời Hằng Sống
Thứ 7 25.03.2017
Linh mục Đaminh Nguyễn Văn Phương, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes