Lời Hằng Sống Thứ Ba 07.03.2017: HÃY CẦU NGUYỆN NHƯ THẾ NÀYLời Hằng Sống
Thứ Ba 07.03.2017
Linh mục Vinhsơn Trần Trí Tuệ, DCCT

0 nhận xét :