Lời Hằng Sống Thứ Ba 21.03.2017: THA THỨLời Hằng Sống
Thứ Ba 21.03.2017
Linh mục Đaminh Nguyễn Văn Phương, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes