Lời Hằng Sống Thứ Bảy 01.04.2017: ĐÂY LÀ ĐỨC KITÔLời Hằng Sống
Thứ Sáu 31.03.2017
Linh Mục Giuse Trương Hoàng Vũ, DCCT

0 nhận xét :