Lời Hằng Sống Thứ Năm 09.03.2017: AI XIN THÌ SẼ ĐƯỢCLời Hằng Sống
Thứ Năm 09.03.2017
Linh mục Vinhsơn Trần Trí Tuệ, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes