Lời Hằng Sống Thứ Sáu 31.03.2017: BIẾT THIÊN CHÚA VÌ ĐẤNG ĐẾN TỪ THIÊN CHÚALời Hằng Sống
Thứ Sáu 31.03.2017
Linh Mục Giuse Trương Hoàng Vũ

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes