Ngữ pháp Thông dụng: Cụm động từ có thể tách được (VOA)Đây là chương trình Everyday Grammar – Ngữ pháp Mỗi ngày. Một lần nữa, chúng ta sẽ lại bàn về chủ đề cụm động từ. Nói ngắn gọn, cụm động từ là các động từ đi cùng một giới từ, trạng từ, hoặc cả hai. Một cụm động từ có thể có nhiều nghĩa. Điều này gây khó khăn rất nhiều cho người học tiếng Anh. Và hôm nay chúng ta sẽ biết thêm một điều nữa về cụm động từ, đó là cụm động từ có thể tách được. Nói như vậy có nghĩa là gì? Hãy cùng theo dõi video sau đây để tìm câu trả lời nhé các bạn. 

Cụm động từ có thể tách được là khi một động từ trong cụm động từ có một tân ngữ trực tiếp, tân ngữ đó có thể đứng chen giữa hoặc đứng sau cụm động từ. Một mẹo hay là ghi nhớ những cụm động từ phổ biến có thể tách được.

Những động từ phổ biến như “come, put, get, go, sit, và take” có thể ghép với các giới từ như “up, out, in, on, off, và down”. 

Hoặc là “take up, take out, take in, take on, take off, take down.”

Và bạn có thể làm như vậy để tạo thành rất nhiều cụm động từ khác.

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes