Ngữ pháp Thông dụng: Nội động từ vs Ngoại động từ (VOA)Đây là chương trình Everyday Grammar – Ngữ pháp Mỗi ngày. Tất cả các câu trong tiếng Anh đều có một chủ ngữ và một động từ nhưng các bạn có biết là động từ có thể có hoặc không có tân ngữ trực tiếp theo sau không? Và đây chính là sự khác biệt giữa nội động từ và ngoại động từ, chủ đề mà chúng ta sẽ bàn về trong ngày hôm nay. 

Những động từ không có tân ngữ theo sau được gọi là nội động từ. Một vài nội động từ phổ biến là: agree, arrive, come, cry, exist, go, happen, live, occur, rain, rise, sleep, stay, walk. 

Những động từ có tân ngữ theo sau là ngoại động từ. Những ngoại động từ phổ biến là: build, cut, find, like, make, need, send, use, want.

Có một số động từ có thể vừa là ngoại và nội động từ. Ví dụ: “I sang a song” là ngoại động từ. “I sang” thì là nội động từ.

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes