Ngữ pháp Thông dụng: Provide + for/with/to (VOA)Đây là chương trình Everyday Grammar – Ngữ pháp Mỗi ngày. Liệu ta có thể sử dụng nhiều giới từ cho cùng một động từ không? Câu trả lời là có và PROVIDE là một động từ như vậy. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách sử dụng 3 giới từ FOR, WITH, TO thường được dùng với động từ PROVIDE các bạn nhé. 

Providing someone with something nghĩa là đưa một thứ gì đó cho người muốn hoặc cần nó. 

Providing for có thể có nghĩa là sắp xếp cho điều gì đó xảy ra trong tương lai hoặc chuẩn bị thứ gì đó sẵn sàng cho ai đó. 

Còn providing something to or for someone thường có nghĩa là bạn đưa thứ gì đó cho ai đó.

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes