Sứ điệp Tin Mừng Thánh Ga 5:17-30Sứ điệp Tin Mừng Thánh Gioan 5:17-30 do Lm. Phêrô Đinh Ngọc Quế, CSsR, thuyết giảng tại đền Lòng Chúa Thương Xót trong tu viện Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở Long Beach miền Nam California, USA.

0 nhận xét :