Sứ điệp Tin Mừng Thánh Mt 1:16,18-21,24aSứ điệp Tin Mừng Thánh Matthêu 1:16,18-21,24a do Lm. An-tôn Nguyễn Quốc Dũng, CSsR, thuyết giảng tại đền Lòng Chúa Thương Xót trong tu viện Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở Long Beach miền Nam California, USA.

0 nhận xét :