Sứ điệp Tin Mừng Thánh Mt 9:14-15Sứ điệp Tin Mừng Thánh Mattheu 9:14-15 do Phaolô Nguyễn Xuân Đường, CSsR, thuyết giảng tại đền Lòng Chúa Thương Xót trong tu viện Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở Long Beach miền Nam California, USA.

0 nhận xét :