Tam Nhật Kính Thánh Clêmentê Maria Hofbauer I - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - 13/03/2017Tam Nhật Kính Thánh Clêmentê Maria Hofbauer I - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp www.dcctvn.org 13/03/2017
“Tôi chính là Mục tử nhân lành. Tôi biết chiên của tôi và chiên của tôi biết tôi” (Ga 10,14).

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes