ĐTC Phanxicô: 'ĐI XƯNG TỘI KHÔNG GIỐNG NHƯ ĐẾN TIỆM GIẶT ỦI ĐỂ TẨY SẠCH'"ĐI XƯNG TỘI KHÔNG GIỐNG NHƯ ĐẾN TIỆM GIẶT ỦI ĐỂ TẨY SẠCH", ĐTC Phanxicô đã nói như thế trong thánh lễ sáng thứ Ba 21.03.2017

0 nhận xét :