Thánh Ca Mùa Chay - Nếu Tôi Gặp Ngài - Trình bày: Ca Sĩ Như Mai


Sáng tác: Lm. Nhạc Sĩ Thành Tâm
Trình bày: Ca Sĩ Như Mai

0 nhận xét :