Thánh Lễ Chúa Nhật 1A Mùa Chay ngày 5-3-2017Thánh Lễ Chúa Nhật 1A Mùa Chay do Lm. Phêrô Nguyễn Văn Phan, C.Ss.R chủ tế và Lm. Phao-lô Nguyễn Xuân Đường, C.Ss.R thuyết giảng ngày 5-3-2017 tại Đền Lòng Chúa Thương Xót trong tu viện Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thuộc Phụ Tĩnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại ở Long Beach miền Nam California, USA

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes