Thánh Lễ Chúa Nhật 3A Mùa Chay ngày 19-3-2017Thánh Lễ Chúa Nhật 3A Mùa Chay do Lm. An-tôn Nguyễn Quốc Dũng, C.Ss.R chủ tế và thuyết giảng ngày 19-3-2017 tại Đền Lòng Chúa Thương Xót trong tu viện Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thuộc Phụ Tĩnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại ở Long Beach miền Nam California, USA

0 nhận xét :