Thánh lễ giỗ lần đầu cha cố Mátthêu Vũ Khởi Phụng, DCCTChuyện vắn – Chuyện dài: Thánh lễ giỗ lần đầu cha cố Mátthêu Vũ Khởi Phụng, DCCT – ngày 03.03.2017

0 nhận xét :