Thánh lễ Phong chức Phó tế tại Nhà thờ Chánh Tòa Bà Rịa - Ngày 23.02.2017Giáo phận Bà Rịa: Thánh lễ Phong chức Phó tế tại Nhà thờ Chánh Tòa Bà Rịa - Ngày 23.02.2017 
Ban Truyền thông Giáo phận Bà Rịa thực hiện

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes