Thánh lễ Phong chức Phó tế tại Nhà thờ Chánh Tòa Bà Rịa - Ngày 23.02.2017Giáo phận Bà Rịa: Thánh lễ Phong chức Phó tế tại Nhà thờ Chánh Tòa Bà Rịa - Ngày 23.02.2017 
Ban Truyền thông Giáo phận Bà Rịa thực hiện

0 nhận xét :