Thánh lễ tại nhà nguyện Marta, 02.03.2017: Thiên Chúa mang lấy những thương tích của chúng ta

0 nhận xét :