Thánh lễ tại nhà nguyện Marta, 14.03.2017: Hoán cải là học làm việc tốt cụ thể chứ không nói xuông

0 nhận xét :