Thánh lễ tại nhà nguyện Marta, 21.03.2017: Được tha thứ và thứ tha

0 nhận xét :