Thánh lễ tại nhà nguyện Marta, 30.03.2017: Thiên Chúa khóc thương khi ta quay lưng lại tình yêu Ngài

0 nhận xét :