Tin Công giáo Việt Nam: 04 - 07/03/2017Tin Công giáo Việt Nam: 04 - 07/03/2017

Các tin chính sẽ phát:

1. TGP.Hà Nội: Ghi danh dự tòng tại Nhà thờ Chính Tòa Hà Nội 

2. GP.Bùi Chu: Gx. Chỉ Thiện cử hành tuần chầu

3. GP.Hải Phòng: Đức Giám mục thăm mục vụ dịp mùa chay

4. GP.Vinh: Ra mắt xứ đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Antôn Yên Lạc 

5. GP Phan Thiết: Thánh lễ An táng Đức Cha Giuse Vũ DuyThống 

Bản tin có sử dung tư liệu từ website các Giáo phận.

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes