Đức Giáo Hoàng Phanxico đang thay đổi những gì trong Giáo triều?Trong 4 năm triều đại giáo hoàng của ngài, Đức Giáo hoàng Phanxico đã thiết lập một hệ thống giảm bớt tính thứ bậc và thiết thực hơn.

0 nhận xét :