Đức Thánh Cha nói với LHQ: Không thể đạt được hòa bình nhờ duy trì vũ khí hạt nhânĐức Thánh Cha nói với LHQ: Không thể đạt được hòa bình nhờ duy trì vũ khí hạt nhân

0 nhận xét :