Đài phát thanh Vatican, Chúa nhật 02.04.2017Chương trình hôm nay gồm có:
- Bản tin
- Xét mình về tội kiêu ngạo
- Một số di tích khảo cổ liên quan đến các vua Dothái
- Đức Mẹ hiện ra với 3 trẻ mục đồng lần thứ ba và thứ tư

0 nhận xét :