Đài phát thanh Vatican, thứ năm 13.04.Chương trình hôm nay gồm có:
- Bản tin
- Gặp Đức Giáo Hoàng
- Đôi vợ chồng làm chứng cho đức tin Kitô
- Ánh sáng và bóng tối

0 nhận xét :