Bản tin Công giáo Việt Nam: ngày 04 - 07/03/2017Tin Công giáo Việt Nam: từ 04 - 07/04/2017
Các tin chính sẽ phát:
1.TGP. Hà Nội: Linh mục Giáo hạt Nam Định gặp gỡ dịp Mùa Chay 2017
2. GP. Bùi Chu: Giáo họ Vinhsơn, Xuân Dương mừng bổn mạng 
3. GP. Thái Bình: Lễ khánh thành nhà thờ giáo họ An Nghĩa 
4. GP. Thanh Hóa: Chủng viện Thanh Hóa mừng lễ Quan thầy Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh
5. GP. Phú Cường: 15 năm Linh mục Cha Hieronimo Nguyễn Phi Hùng
Bản tin có sử dung tư liệu từ website các Giáo phận.

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes