Chúa Nhật Lễ Lá 06g 00: Khai mạc Tuần Thánh - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 09/04/2017



Chúa Nhật Lễ Lá 06g 00: Khai mạc Tuần Thánh - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp_ www.dcctvn.org 09/04/2017
Kìa Đức Vua của ngươi đang đến với ngươi hiền hậu ngồi trên lưng lừa (Mt 21,5)

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes