Giảng Hành Hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thứ Bảy 01/04/2017 – Lm Gioakim Nguyễn Đức Mầng CSsRGiảng Hành Hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thứ Bảy /03/2017 – Lm Gioakim Nguyễn Đức Mầng CSsR www.dcctvn.org
"Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, Thần trí tôi hớn hở mừng vui trong Thiên Chúa Đấng Cứu Độ tôi"

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes