Giảng lễ Chúa Nhật V Mùa Chay A Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – Lm Giuse Nguyễn Ngọc Bích CSsRGiảng lễ Chúa Nhật V Mùa Chay A Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – Lm Giuse Nguyễn Ngọc Bích CSsR www.dcctvn.org
Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết cũng sẽ được sống (Ga 11,25)

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes