LHS Thứ Năm Tuần Thánh 13.04.2017: TÌNH THƯƠNG HẠ MÌNH PHỤC VỤLời Hằng Sống
Thứ Năm Tuần Thánh 13.04.2017
Linh Mục Giuse Hồ Đắc Tâm, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes