Lời Hằng Sống Chúa Nhật 02.04.2017: CÁI CHẾT MẶC KHẢI VINH QUANG CỦA CHÚALời Hằng Sống
Chúa Nhật 02.04.2017
Linh Mục Giuse Trương Hoàng Vũ, DCCT

0 nhận xét :