Lời Hằng Sống Thứ Ba 04.04.2017: ẢNH TƯỢNG VÀ NIỀM TIN VÂNG PHỤCLời Hằng Sống
Thứ Ba 04.04.2017
Linh Mục Antôn Lê Ngọc Thanh, DCCT

0 nhận xét :