Lời Hằng Sống Thứ Năm 06.04.2017: NGÀY CHÚA CONLời Hằng Sống
Thứ Năm 06.04.2017
Linh Mục Antôn Lê Ngọc Thanh, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes