Part 3: Hạt Bụi Cuộc Đời 3 - Anrê Nguyễn Ngọc Dũng, DCCTBài giảng Thánh lễ Tĩnh tâm Mùa Chay 2017 dành cho Người lớn

Tại Gx. Thái Hà ngày 08.04.2017

Cha giảng: Anrê Nguyễn Ngọc Dũng, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes