Radio Tin Mừng – Chúa nhật ngày 02.04.2017Chương trình hôm nay: Tin Công Giáo – Suy niệm Lời Chúa – Học hỏi Giáo lý – Lắng đọng trong ngày.

0 nhận xét :