Radio Tin Mừng – Thứ Hai ngày 03.04.2017Chương trình hôm nay: Tin Công Giáo – Suy niệm Lời Chúa – Thắc mắc Công giáo – Lắng đọng trong ngày.

0 nhận xét :