Sứ điệp Phục Sinh và Phép Lành Toàn Xá Urbi et Orbi cho thành Roma và toàn thế giới, Vatican 2017

0 nhận xét :